VD MOSFET
SiC Diode
IGBT
SJ MOSFET
IGBT module
IPM
FRD
PIM
SGT MOS
Trench Mos
VD MOSFET

VD MOSFET

副标题

VDMOS

芯长征的VDMOS——兼有双极晶体管和普通MOS器件的优点,无论是开关应用还是线形应用,VDMOS都是理想的功率器件。


低Crss和低Qg, 降低开关损耗;低导通阻抗,降低导通损耗 ;高抗浪涌能力


芯长征VDMOS,采用条形元胞结构,通过在工艺上对N-JFET的调整,减小JFET效应,使器件的导通电阻减小,从而降低了器件工作时的温升,提高了系统的转换效率,同时在EAS能力方面具有较大优势,产品的电压覆盖范围500V~800V,电流覆盖2A~25A,可提供更多的产品选择。


产品

Part Number

Package


VDSS(V)


ID(A)@25℃


V(GS)th(V)@250μA

RDS(on)(Ω)@VGS=10V 25℃


QG(nC)

min

max

typ

MPVA5N50

TO-220F

500

5

2

4

1.2

16

MPVX5N50CCFDTO-251、TO-25250053.551.414.5
MPVA8N50TO-220F5008350.7632

MPVA13N50

TO-220F

500

13

2

4

0.46

41

MPVX13N50BTO-220F、TO-22050013240.3836
MPVX14N50BTO-220F、TO-22050014240.3938
MPVX18N50BTO-220F、TO-220    TO-247 、TO-3P50018340.2673
MPVX20N50BTO-220F   TO-220    TO-247     TO-3P50020340.2475
MPVA20N50FTO-220F50020240.2160

MPVA2N60

TO-220F

600

2

2

4

3.9

8.4

MPVP2N60

TO-220

600

2

2

4

3.9

8.4

MPVT2N60

TO-126

600

2

2

4

3.9

8.4

MPVD2N60

TO-252

600

2

2

4

3.9

8.4

MPVU2N60

TO-251

600

2

2

4

3.9

8.4

MPVX2N60BTO-220F、TO-220    TO-251、TO-252     TO-12660022436.3
MPVX3N60BCFDTO-220    TO-2526003242.99.3

MPVA4N60

TO-220F

600

4

2

4

2.1

12

MPVD4N60

TO-252

600

4

2

4

2.1

12

MPVU4N60

TO-251

600

4

2

4

2.1

12

MPVX4N60BTO-220F、TO-220    TO-262、TO-251     TO-252 、TO-2636004242.112

MPVA7N60

TO-220F

600

7

2

4

1.2

20

MPVX7N60BTO-220F、TO-220    TO-262、TO-251     TO-252、TO-263600724121
MPVX7N60ECFDTO-220F   TO-220    TO-262     TO-251     TO-252    TO-2636007341.128
MPVP8N60TO-220600824——20

MPVA10N60

TO-220F

600

10

2

4

0.6

35

MPVP10N60

TO-220

600

10

2

4

0.6

35

MPVX10N60BTO-220F、TO-220    TO-262、TO-26360010340.733

MPVP12N60

TO-220

600

12

2

4

0.55

42

MPVX12N60BTO-220F 、TO-220    TO-262、TO-26360012340.644

MPVA2N65

TO-220F

650

2

2

4

4.1

8.4

MPVP2N65

TO-220

650

2

2

4

4.1

8.4

MPVD2N65

TO-252

650

2

2

4

4.1

8.4

MPVU2N65

TO-251

650

2

2

4

4.1

8.4

MPVD2N65BTO-2526502244.514.5
MPVU2N65BTO-2516502244.514.5
MPVX2N65BKTO-220F    TO-251      TO-25265022446.3
MPVD4N65

TO-252

650

4

2

4

2.1

12

MPVU4N65

TO-251

650

4

2

4

2.1

12

MPVA4N65

TO-220F

650

4

2

4

2.1

12

MPVX4N65BTO-220F、TO-220    TO-262、TO-251     TO-252 、TO-2636504242.410
MPVX4N65FTO-220F、TO-251 6504242.311
MPVX5N65TO-220F   TO-220         TO-251     TO-25265052425.3

MPVA7N65

TO-220F

650

7

2

4

1.35

20

MPVD7N65

TO-252

650

7

2

4

1.35

20

MPVU7N65

TO-251

650

7

2

4

1.35

20

MPVX7N65BTO-220F 、TO-220    TO-262、 TO-251     TO-252 、TO-2636507241.120
MPVA7N65FTO-220F6507241.119
MPVD7N65FTO-2526507241.219
MPVA8N65

TO-220F

650

8

2

4

1.18

20

MPVD8N65TO-2526508241.1820
MPVA8N65BTO-220F6508241.120
MPVD10N65TO-25265010240.7535
MPVA10N65FTO-220F65010240.8229

MPVA10N65

TO-220F

650

10

2

4

0.75

35

MPVP10N65

TO-220

650

10

2

4

0.75

35

MPVX10N65BTO-220F 、TO-220    TO-262 、TO-26365010240.8533
MPVA12N65

TO-220F

650

12

2

4

0.58

42

MPVP12N65

TO-220

650

12

2

4

-

42

MPVX12N65BTO-220F、TO-220    TO-262、TO-26365012240.6538
MPVA12N65FTO-220F65012240.6236
MPVX20N65BTO-220F   TO-22065020240.3560
MPVX4N70TO-220F   TO-251    TO-2527004352.515.5
MPVX6N70TO-220F   TO-251    TO-2527005.5351.617.5
MPVX8N70TO-220F   TO-251    TO-2527008241.130
MPVA11N70TO-220F70010.5240.8550

MPVA3N80

TO-220F

800

3

2

4

2.8

16

MPVD3N80TO-2528003242.816
MPVU4N80TO-2518004242.519
MPVD4N80TO-2528004242.519

MPVA4N80

TO-220F

800

4

2

4

2.5

19

MPVA7N80

TO-220F

800

7

2

4

1.6

27

MPVA10N80

TO-220F

800

10

2.5

5

0.93

58

MPVT9N90TO-3P9009350.959
MPVX4N150DTO-220F    TO-247      TO-3PF1500435439


SiC DiodePart NumberPackageVRRM (V)

IF(A)

VF(V)@ 25℃ typQG(nC) typTechnology
@ 135℃@ 150℃@ 158℃
MPCX2N65ATO-220-2   TO-252-2650--21.45.4SiC
MPCC3N65ATO-220-2650--31.47.7SiC
MPCF3N65ATO-220F-2650

-

-31.47.7SiC
MPCD3N65ATO-252-2650--31.47.7SiC
MPCX4N65ATO-220F-2 TO-220-2 TO-252-2650--31.47.7SiC
MPCC6N65ATO-220-26506--1.418SiC
MPCF6N65ATO-220F-2650-6-1.418SiC
MPCD6N65ATO-252-2650-6-1.418SiC
MPCX8N65ATO-220F-2 TO-220-2 TO-252-2650-8-1.4226SiC
MPCX10N65ATO-220-2   TO-252-2650-10-1.525SiC
MPCC15N65ATO-220-2650-15-1.433SiC
MPCK30N65ATO-247-2650-30-1.567SiC
MPCC6N120ATO-220-21200--61.5819SiC
MPCC10N120ATO-220-21200-10-1.630SiC
MPCX15N120ATO-220-2   TO-247-21200--151.550SiC
MPCK20N120ATO-247-21200--201.559SiC
MPCE20N120ATO-247-31200-10-1.630SiC
MPCE30N120ATO-247-31200-15-1.550SiC
MPCE40N120ATO-247-31200-20-1.659SiC
IGBT


Part Number

Package

VCE(V)

IC(A)@100℃

VGE(th)(V)

VCE(sat) (V)@VGE=15V 25℃

With FRD(Y/N)

typ

typ

MPBA10N60BTO-220F600

10

5.41.8Y

MPBC10N60B

TO-263

600

10

5.4

1.8

Y

MPBP10N60B

TO-220

600

10

5.4

1.8

Y

MPBA15N60B

TO-220F

600

12.6

5.8

1.7

Y

MPBC15N60B

TO-263

600

20

5.8

1.7

Y

MPBP15N60BTO-220600235.81.7Y
MPBA20N60BTO-220F600205.41.7Y
MPBP20N60BTO-220600205.41.7Y
MPBT20N60BTO-3P600205.41.7Y
MPBK20N60BTO-3P600205.41.7Y
MPBA20N60BZTO-220F600205.81.8Y
MPBW25N60BFTO-247600255.91.7Y

MPBT40N60B

TO-3P

600

40

5.7

1.8

Y

MPBW40N60BTO-247600405.71.8Y

MPBW40N60BF

TO-247

600

40

5.9

1.8

Y

MPBW40N60BFTO-247600405.91.8Y
MPBW60N60BUTO-247600605.71.8Y
MPBW60N60DTO-2476006061.8Y
MPBW60N60CFTO-2476006062.1Y
MPBA10N65BTO-220F650105.41.8Y
MPBA15N65BTO-220F65012.65.81.7Y
MPBC15N65BTO-263650205.81.7Y
MPBW40N65BFTO-247650405.91.8Y

MPBW40N65BU

TO-247

650

40

5.7

1.9

Y

MPGW40N65BUTO-247650405.71.9N
MPBW40N65BHTO-247650405.81.9Y
MPBW50N65EHTO-247650505.51.6Y
MPBW50N65ECTO-247650505.51.6Y
MPBW15N120BTO-2471200155.51.9Y
MPBW15N120BFTO-247120015-1.8Y
MPBW25N120BTO-24712002562.2Y
MPBW25N120BFTO-24712002561.9Y
MPBW40N120BTO-24712004061.9Y
MPBL40N120BTO-26412004061.9Y
MPBW40N120BFTO-24712004061.85Y

MPBL50N120BZ

TO-264

1200

50

5.8

2

Y
MPBL75N120BFTO-26412007561.9Y
MPBQ75N120BFTO-247 Plus12007561.9Y


SJ MOSFETPart NumberPackageVDSS(V)

ID(A)@

25℃

V(GS)th (V) typ

RDS(on)(Ω)@

VGS=10V 25℃ max

QG(nc)
MPSW60M041TO-247600723-40.041140
MPSW60M043CFDTO-247600723-50.043140
MPSX60M082TO-220F TO-247600472.5-4.50.08272
MPSW60M086CFDTO-247600473-50.08672
MPSW60M115BTO-24760026.62-40.11565
MPSW60M150BTO-24760021.42-40.1550
MPSX60M160TO-220F TO-220     TO-262 TO-263 TO-247600202.5-3.50.1638.5
MPSA60M160CFDTO-220F600203-50.1642
MPSC60M160CFDTO-263600203-50.1642
MPSA60M190BTO-220F60017.62-40.1940
MPSW60M190BTO-24760017.62-40.1940
MPSY60M190BDFN8×860018.62-40.19540
MPSA60M240TO-220F600152-40.2427
MPSA60M250CFDTO-220F600153-50.2527
MPSX60M370TO-220F TO-220 TO-251 TO-252600113-40.3720
MPSA60M350BTO-220F60010.92-40.3522.6
MPSD60M350BTO-25260010.92-40.3522.6
MPSX60M600TO-220F TO-220 TO-251 TO-25260083-40.613.4
MPSX60M760TO-220F TO-220 TO-251 TO-25260062.5-4.50.7610.4
MPSU60M900BTO-25160052-40.99.3
MPSD60M900BTO-25260052-40.99.3
MPSA60M900BTO-220F60052-40.99.3
MPSX60M940TO-220F TO-220 TO-251 TO-25260042.5-4.50.948.8
MPSW65M045BTO-24765064.92-40.045186
MPSW65M046TO-247650723-40.046140
MPSW65M046CFDTO-247650723-50.046 140
MPSW65M091TO-247650473-40.09172
MPSW65M092CFDTO-247650473-50.09272
MPSW65M110BTO-24765029.12-40.1175
MPSA65M110BTO-220F65029.12-40.1175
MPSW65M130BTO-247650252-40.1365
MPSA65M130BTO-220F650252-40.1365
MPSA65M165BTO-220F65020.42-40.16550
MPSW65M165BTO-24765020.42-40.16550
MPSX65M170TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247 DFN8×8650202.5-3.50.1738.5
MPSA65M180CFDTO-220F650203-50.1842
MPSA65M210BTO-220F65016.82-40.2140
MPSC65M210BTO-26365016.82-40.2140
MPSP65M210BTO-22065016.82-40.2140
MPSH65M210BTO-26265016.82-40.2140
MPSX65M260TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 DFN8×8650152-40.2627
MPSA65M280CFDTO-220F650153-50.2827
MPSC65M280CFDTO-263650153-50.2827
MPSH65M320BTO-26265012.32-40.3227
MPSA65M320BTO-220F65012.32-40.3227
MPSC65M320BTO-26365012.32-40.3227
MPSU65M320BTO-25165012.32-40.3227
MPSD65M320BTO-25265012.32-40.3227
MPSP65M320BTO-22065012.32-40.3227
MPSY65M320BDFN8×865012.32-40.3227
MPSA65M380BTO-220F65010.42-40.3822.6
MPSD65M380BTO-25265010.42-40.3822.6
MPSZ65M380BTO-220FT65010.42-40.3822.6
MPSC65M380BTO-26365010.42-40.3822.6
MPSP65M380BTO-22065010.42-40.3822.6
MPSU65M380BTO-25165010.42-40.3822.6
MPSH65M380BTO-26265010.42-40.3822.6
MPSY65M380BDFN8×865010.42-40.3822.6
MPSX65M390TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 DFN8*8650112.5-4.50.3920
MPSA65M450BTO-220F6509.22-40.4520
MPSP65M450BTO-2206509.22-40.4520
MPSC65M450BTO-2636509.22-40.4520
MPSH65M450BTO-2626509.22-40.4520
MPSD65M450BTO-2526509.22-40.4520
MPSU65M450BTO-2516509.22-40.4520
MPSA65M550BTO-220F6507.62-40.5516
MPSU65M550BTO-2516507.62-40.5516
MPSD65M550BTO-2526507.62-40.5516
MPSC65M550BTO-2636507.62-40.5516
MPSH65M550BTO-2626507.62-40.5516
MPSA65M640BTO-220F6506.72-40.6414
MPSP65M640BTO-2206506.72-40.6414
MPSD65M640BTO-2526506.72-40.6414
MPSC65M640BTO-2636506.72-40.6414
MPSH65M640BTO-2626506.72-40.6414
MPSU65M640BTO-2516506.72-40.6414
MPSY65M640BDFN8×86506.72-40.6414
MPSX65M650TO-220F TO-220 TO-251 TO-252 DFN8*865082.5-4.50.6513.4
MPSX65M810TO-220F TO-220 TO-251 TO-25265062.5-4.50.8110.4
MPSH65M830BTO-2626505.52-40.8311.2
MPSU65M830BTO-2516505.52-40.8311.2
MPSA65M830BTO-220F6505.52-40.8311.2
MPSD65M830BTO-2526505.52-40.8311.2
MPSC65M830BTO-2636505.52-40.8311.2
MPSX65M990TO-220F TO-220 TO-251 TO-25265042.5-4.50.998.8
MPSA65M1K0BTO-220F6504.82-419.3
MPSD65M1K0BTO-2526504.82-419.3
MPSU65M1K0BTO-2516504.82-419.3
MPSA65M1K5TO-220F65032.5-3.51.55.5
MPSU65M1K6TO-25165052.5-3.51.65.5
MPSD65M1K6TO-25265052.5-3.51.65.5
MPSA65M1K6TO-220F65052.5-3.51.65.5
MPSX70M190TO-220F TO-220 TO-262 TO-263 TO-247700202-40.1938.5
MPSA70M200CFDTO-220F700203-50.242
MPSX70M290TO-220F TO-220 TO-262 TO-263700152-40.2927
MPSA70M300CFDTO-220F700153-50.327
MPSC70M300CFDTO-263700153-50.327
MPSC70M360BTO-26370011.62-40.3627
MPSA70M360BTO-220F70011.62-40.3627
MPSD70M360BTO-25270011.62-40.3627
MPSU70M360BTO-25170011.62-40.3627
MPSA70M420BTO-220F700112-40.4222.6
MPSD70M420BTO-252700112-40.4222.6
MPSC70M420BTO-263700112-40.4222.6
MPSU70M420BTO-251700112-40.4222.6
MPSA70M600BTO-220F7007.32-40.616
MPSD70M600BTO-2527007.32-40.616
MPSU70M600BTO-2517007.32-40.616
MPSA70M710BTO-220F7006.42-40.7114
MPSD70M710BTO-2527006.42-40.7114
MPSD70M910BTO-2527005.22-40.9111.2
MPSA70M1K1BTO-220F7004.52-41.19.3
MPSU70M1K1BTO-2517004.52-41.19.3
MPSD70M1K1BTO-2527004.52-41.19.3
MPSU70M1K5TO-25170052.5-3.51.55.5
MPSD70M1K5TO-25270052.5-3.51.55.5
MPSA70M1K5TO-220F70052.5-3.51.55.5
MPSA80M250BTO-220F800182-40.2543
MPSW80M250BTO-247800182-40.2543
MPSA80M380BTO-220F800132-40.3829
MPSD80M380BTO-252800132-40.3829
MPSA80M670BTO-220F80082-40.6717.4
MPSD80M670BTO-25280082-40.6717.4
MPSA80M850BTO-220F8006.62-40.8513.7
MPSD80M850BTO-2528006.62-40.8513.7
IGBT module

Part Number

VCE(V)

Ic(A)@

100℃

VCE(sat)(V)    @25℃ typ

Eon(mJ)

Eoff(mJ)

Package

MPFF100R07RBF65010023.21.634mm module
MPFF150R07RBF6501502.14.33.134mm module
MPFF200R07RBF6502002.25.85.134mm module

MPFF40R12RB

1200401.93.31.434mm module
MPFF50R12RB1200502.13.71.634mm module
MPFF75R12RB12007525.44.134mm module
MPFF100R12RB‍F12001001.958.685.5634mm module
MPFF100R12RB12001001.956.875.4434mm module
MPFF150R12RBF1200150219.314.434mm module
MPFF150R12KB1200150213.48.562mm module
MPFF150R12KBF12001501.955.68.762mm module
MPFF150R12RB120015023.68.734mm module
MPFF200R12RB12002001.9722.717.134mm module
MPFF200R12KB12002002212.162mm module
MPFF200R12KBF120020028.813.662mm module
MPFF300R12KBF12003002.0513.721.762mm module
MPFF400R12KBF12004001.927.838.962mm module
BOG450H12E2MM12004502.123.939.762mm module
MPFF600R12MBF12006002136108EconoDual


IPM
Part Number

Switch Type

VDS(V)/   VCE(V)

ID(A)@25℃/ IC(A)@100℃

Power range(w) @f=20KHZ

Viso

Package

MPVM05N50BMOSFET500550—1201.5KVDIP23H/SOP23H
MPVM03N60

MOSFET

600350—1001.5KVDIP23H/SOP23H
MPVM07N60MOSFET600780—1501.5KVDIP23H/SOP23H
MPBM10N60BIGBT60010300—7002.5KVDIP24/DIP27
MPBM15N60TBIGBT60015700—13002.5KVDIP24/DIP27


FRD
   
Part NumberPackageVRRM (V)IF(AV) (A)VFM (V) @25℃IRM (μA) @25℃Polarity
typmaxtypmax
MPRT25U20BTO-3P-3L20025*21.05--5共阴
MPRT40U20BTO-3P-3L20020*20.9--4共阴
MPRT70U20BTO-3P-3L20035*20.86--5共阴
MPRT60U20BTO-3P-3L20030*20.981.1-10共阴
MPRT60U30BTO-3P-3L30030*20.951.2-4共阴
MPRT80U40BTO-3P-3L40040*2-1.5-10共阴         


           

Part NumberVCE(V)Ic(A)@80℃VCE(sat)(V)    @25℃ typEon(mJ)Eoff(mJ)Package
MPFP15R12WBF12001521.620.68Easy 1B
MPFB15R12WBF12001521.620.68Easy 1B
MPFP25R12EBF1200252.093.381.25Easy 2B
MPFP40R12EBF1200401.92.412.45Easy 2B
MPFP40R12CBF1200401.986.42.8EconoPIM™2
MPFP40R12FBF1200402.2310.12.3EconoPIM™2
MPFP25R12CBF1200251.984.251.64EconoPIM™2
MPFP25R12FBF1200251.994.91.7EconoPIM™2
MPFP75R12TBF1200751.929.064.21EconoPIM™3
MPFP75R12DBF1200751.988.24.9EconoPIM™3
MPFS100R12DBF12001001.812.236.9EconoPIM™3
MPFP100R12DBF12001001.9326.28.1EconoPIM™3
MPFS150R12DBF12001501.892.9610.26EconoPIM™3
MPFP150R12DBF12001501.921.2411EconoPIM™3
MPFS200R12DBF12002001.854.0419.1EconoPIM™3SGT MOS
Part NumberPackage

VDSS(V)

ID(A)@25℃

V(GS)th(V)@250μA

RDS(on)(mΩ)   25℃ Max

QG(nC)
MinMax@VGS=10V@VGS=4.5V
MPGU10R9TO-251100941.12.38.51146


Trench Mos
   
Part NumberPackageVDSS(V)ID(A)@25℃V(GS)th(V)@250μARDS(on)(mΩ)   25℃ MaxQG(nC)
minmax@VGS=10V@VGS=4.5V
MPTO3N60SOT23-3L6031.32.48010016
MPTO2N10SOT23-3L10021.22.5240-10
MPTX88N68

TO-220F 、TO-220 、TO-263、

TO-247

6888248-65
MPTB40DTO-252-4L±40-15~221.22.5182524         


产品中心

   

首页        公司‍简介                产品‍中心    技术‍实力         联系我们         加入我们

ABUIABAEGAAgv9WdvAUoxMbdwAcwIDgd

业务部:0755-21054557

ABUIABAEGAAgodadvAUowPP5hgUwFzgg

南京市江宁区九龙湖国际企业总部园A2座10层

山东省威海市荣成市崂山南路788号

贵州省贵阳市观山湖区金融101大厦B座18-1号

深圳市龙华新区民治大道567号优城商业广场北区A座A1112室

芯长征二维码.png    
ABUIABAEGAAg0tadvAUoz7_Q-wIwHzgW

邮箱:Sales@mp-tech.cn